Tjänster

Byggnadsplåtslageri

Vi utför plåtslageriarbeten på industrifastigheter, kontor eller bostadshus.
Det omfattar bland annat större bandtäckningar, fotrännor, lister, krönplåt och beslagning av alla typer av uppbyggnader på tak.

Serviceplåtslageri

Servicearbeten omfattar allt från takläckage till villaarbeten med bandtäckning, vattenav- rinningssystem, beslagning av skorstenar, burspråk och balkonger samt plåtslageri- arbeten på k-märkta fastigheter.

Garneringsarbeten

Vi kan plåtslageriarbeten som skyddar fasader, murar och tegel- och papptak.
Det kan till exempel vara takkupor, vinkelrännor, stosar, takluckor, fotrännor, skorstenar, huvar, och hängrännnor.

Fasadarbeten

Till fasader tillverkar och monterar vi allt från lister och fönsterbleck till stuprör, kassetter samt gör vägg- täckningar i slätplåt.
Tillverkning av plåtdetaljer görs i vår egen verkstad.

Taksäkerhet

Säkerheten på tak ska upp- fylla bestämmelser och lagar. Vi monterar takstegar, skor- stensstegar och gångbryggor för att till exempel sotaren ska känna sig säker. Snörasskydd behövs för att snö och is inte ska skada någon på gatan.

Snöskottning

Innan vintern gör vi översyner och kontroll för att godkänna taksäkerheten innan tak- skottning ska utföras.
Med många års erfarenhet av snöskottning vet vi hur den ska utföras så att säkerheten blir tillfredsställande,

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.